Σχολικός κανονισμός

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε του υπό έγκριση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας για το έτος 2022-2023 με κλίκ εδώ)