Πολιτιστικά

2018-2019

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(Μηλιαρέσης Ιωάννης, Ρουσσοπούλου Ελενίτσα, Σαμοθρακίτης Βασίλειος)