Φυσικών επιστημών

 

 MYLAB309

 

 

 

 

 

Στα εργαστήρια φυσικών επιστημών του σχολείου μας πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα μαθήματα Φυσική ? Χημεία ?Βιολογία όλων των Τάξεων. 

MYLAB310

Τα εργαστήρια λειτουργούν και σαν αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας για τμήματα της Α και Β Τάξης καθώς είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες.

MYLAB312

 

 

 

 

 

 

 

 


Στα εργαστήρια μας επίσης υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και εφαρμόζονται Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία.