Ρομποτική

2018-2019

  1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

(Νικολόπουλος Νικόλαος, Μπίκος Λεωνίδας)